Delatnosti za koje je potrebna saglasnost

Uputstva i saveti - Preduzetnici

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

• zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
• veterinarske ordinacije i apoteke - rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• taksi prevoz – odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje taksi prevoza putnika (Napomena: auto taksi prevoznik koji je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog putničkog motornog vozila može obavljati taksi prevoz kao pretežnu delatnost)
• promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova
• obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
• poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
• poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
• poslovi sudskih veštaka - uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
• agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije I regionalnog • psihološko savetovalište - rešenje ministarstva rada, zapošljavanja I socijalne politike.

X